Om Rolf Olsen Eiendomsselskap

Om Rolf Olsen Eiendomsselskap

Rolf Olsen Eiendomsselskap AS har sitt utspring i Rolf Olsen gruppen sine sildesalterier i Sandviksboder 77ab og i Skarholmen på Askøy ved Bergen. Siden 1891 har Rolf Olsen gruppen drevet fiskeindustri, fiskeeksport, lakseoppdrett, import og distrubusjon av salt og eiendomsutvikling. Rolf Olsen Eiendomsselskap eier idag en rekke sentrale eiendommer i Bergen Havn.

Historikk

Eiendommene er beliggende ved sjøen i Bergen, i Sandviken og på Laksevåg, og brukes til industri, næring og kontorformål. Eiendommene utvikles løpende til bærekraftig og fremtidsrettet bruk, både næring og bolig. Tomtearealet er på totalt mer enn 100000 m2, mer en 1000 meter kai-lengde og består idag av industri-, lager- og kontorbygg og dypvannskaier. På eiendommene våre er der også 12 fredete og verneverdige bygg som er under løpende restaurering og vedlikehold for vern gjennom bruk. Blant våre fredete og verneverdige eiendommer finner du Reperbanen i Sandviken (Stoltzebanen), Sandviksboder 77ab, 78a og 78b, Møllekvartalet på Hegreneset, Havnesiloen på Hegreneset og Krutthuset på Hegreneset.

ROLF OLSEN EIENDOM

Rolf Olsen Eiendomsselskap AS

Kontakt

  • Sandviksveien 62, 5035 Bergen
  • +47 55 33 24 20
  • +47 404 00 400
  • ag@rolfolsen.no
© 2016 Rolf Olsen Eiendomsselskap AS. All Rights Reserved.

Search